Soldaat Wiliam Hackett

Soldaat Wiliam Hackett is de enige Victoria Cross tunneler. Hier volgt de brief dat J.R. Evans schreef aan de vrouw van Hackett...

Beste mevrouw Hackett,

Het spijt me ten zeerste dat ik U onder deze
omstandigheden moet informeren dat uw
Echtgenoot Soldaat Hackett gedood werd in actie op 22 juni,
maar ik kan U vertellen dat hij stierf als een held,
zo heldhaftig als er niemand ooit in deze oorlog stierf...
Ik kan U zeggen dat de dood van Uw echtgenoot
ten zeerste betreurd wordt,
want hij werd gerespecteerd door alle officieren en mannen...
Ik voor mezelf mis hem heel erg als was hij mijn vader...
en alle jongens van zijn sectie willen dat
ik U hun beste groeten overbreng en
hopen U en de kinderen in goede gezondheid
verkeren en veel geluk mogen hebben en hopen
dat U zult proberen het droevige nieuws goed te
dragen en ze vragen me U te zeggen dat U heel
trots kunt zijn over de manier waarop uw man
gestorven is want hij was de grootste held die er was.
Ik wou dat ik U meer kon vertellen
over hoe het gebeurd is, maar zoals U weet mogen
we dat niet doen. Als ik dit alles goed doorkom
zal ik U komen bezoeken en U alles vertellen
Wel Mevrouw Hackett, ik moet hierbij afsluiten
door U en de kinderen het beste te wensen.
Ik verblijf inmiddels.

Uw toegenegen,
JR Evans