'Een gat in de grond met een deksel erop'

Dugout. - Een gat in de grond met een deksel erop. Aan het front zijn er drie soorten dugouts. De Bungalow voor de officieren, de Love in a Cottage voor sergeanten en Ark van Noah voor soldaten. Ze zijn gebouwd om te slapen voor mannen, muizen, ratten en katten. Een dugout is versierd met jam, kaas, fotos en vlooien.

Met het einde van het offensieve ondermijnen in de Salient na de Slag bij de Messines Ridge, veranderde het leven van de Britse tunneller compleet. Na een korte rustperiode werd zijn volle aandacht gericht op wat n van de grootste militaire bouwprestaties van de hele oorlog zou worden - het maken van ondergrondse steden in de Salient. Deze steden waren een samenvoeging van dugouts, ondergrondse gangen, schuilplaatsen, en allerlei ondergrondse posten; het logische resultaat van de wens om ondergronds te gaan, diep genoeg om te ontsnappen aan bommen, geschut, houwitsers en mortieren.
De Britten hadden de onschatbare waarde van de diepe dugout pas ontdekt tijdens het offensief van de Somme gedurende de zomer en de herfst van 1916. Nu behorend tot de populaire mythologie van de Grote Oorlog, wordt toch aangenomen dat door diep ondergronds te schuilen en zo te ontsnappen aan de vernietigende kracht van een verzengend bombardement de Duitse troepen daarna weer tevoorschijn kwamen om alleen op de eerste dag al 56.000 Britse soldaten om te brengen. Toen de Britten deze diepe ondergrondse bouwwerken later voor het eerst konden onderzoeken, vonden ze een uitgebreid doolhof van tunnels en kamers uitgehakt in de massieve kalk van Picardi.

In the Y Ravine groef hij [de Duitse soldaat] zichzelf schuilplaatsen van ongebruikelijke stevigheid en afmeting. Hij liet schachten in de grond zakken, groef grote woonvertrekken uit, zowel boven als onder de centrale gang, verbond de kamers via galerijen, en hakte doorgangsopeningen uit die leidden naar de oppervlakte of naar de centrale gang. Dit was nauwkeurig uitgevoerd,
met hard hout, stalen spanten en beton. In deze galerij-barakken, en in soortgelijke schuilplaatsen uitgehouwen in de
kalk van de stijlere heuvels bij Beaumont Hamel kon de vijand grote aantallen manschappen paraat houden om een
aanval af te slaan of een tegenaanval uit te voeren. Ze leefden in deze dugouts in relatieve veiligheid. John Masefield
‘The Old Front Line’, 1917Hoewel de droge kalk bodemgesteldheid van Artois en Picardie vrijwel overal geschikt was
voor diepe dugouts, was dit in de Salient heel anders. Hier betekende de complexe gelaagdheid, grondwater en
topografie dat sommige gebieden geschikt waren voor diepe dugouts, terwijl andere wat dat betreft geheel hopeloos
waren. Maar na twee jaar offensieve ondermijningen hadden de Britten de kennis en ervaring opgedaan die het hun
mogelijk maakte om snel en doeltreffend geologische ongewisheden te herkennen en om de zaak diep ondergronds in
de hand te kunnen houden.