Sappers en Mineurs

We kunnen ons de vraag stellen, wat is precies een sapper? Dit veelzijdige begrip duidt, zoals Shakespeare al zei, Niet één iemand aan, maar vat de hele mensheid samen, waarbij het hele systeem van militaire genie en alles wat praktisch en nuttig is in één soldaat vertegenwoordigd is. Hij is manusje-van-alles bij het leger en bij de burgers - astronoom, geoloog, opziener, ontwerper, artiest, architect, reiziger, ontdekker, oudheidkundige, technicus, duiker, soldaat of matroos - bereid om alles te doen, overal te gaan; kortom, het is een sapper.

Aangezien de Britten een eilandvolk waren en sinds 1066 geen buitenlandse invasie meer gekend hadden, beschikten ze over een stuk minder ondergrondse ervaring dan heel wat andere Europese legers. Het Engelse kanaal was immers altijd al een indrukwekkende grens geweest en de Britse militaire architecten hadden zich tot dan alleen maar om de kustverdediging van het moederland moeten bekommeren. Vanaf de zestiende eeuw begon de Britse kroon echter vurige ambities te koesteren die ze niet kon vervullen door zich enkel op het binnenland te concentreren. Tegen 1900 was er een aanzienlijke druk om de wereld onder Europese heerschappij te plaatsen en de Britten waren hierbij n van s werelds meest vooraanstaande machten. Hun culturele invloed, gebaseerd op militaire slagkracht, spreidde zich over de hele wereld uit en de Britse genie, de sappers, zou een grootse rol spelen in het nastreven en bezegelen van de imperiale ambities. Het Britse leger begon, kort na de publicatie van Vaubans invloedrijke verhandeling over vestingen, de militaire graaftechnieken en -strategien nauwgezet te bestuderen. Halfweg de achttiende eeuw was John Muller, professor in vestingen en artillerie aan de Royal Military Academy van Woolwich, zich terdege bewust van de militaire veranderingen die plaatsvonden in Europa. Hij zag de noodzaak om alle aspecten van het traditionele vestingsontwerp grondig te
herzien en aan te passen aan de vooruitgang - vooral omdat ieder land aan de andere kant van het kanaal een
potentiële vijand was. Op zijn aanraden, gaf Koning George II de opdracht om een permanent oefenterrein aan te
leggen in Woolwich. Muller vroeg bastions, greppels, versterkingen en glooiingen; kortom alle moeilijkheden van een
modern fort. Voor zover er nog bewijs nodig was, dan was het nu klaar en duidelijk - de dagen van kastelen, torens,
donjons en hoge muren waren geteld. Hij preciseerde de benodigdheden van zijn oefenterrein heel nauwkeurig.