Verscholen achter de vijand

N-G (Northon-Griffiths) kwam om 8.30 naar buiten om te ontbijten en hij nam ons mee in zijn Rolls Royce. We keken allereerst binnen in het kantoor van de CE’s (opperste genie officieren) waar ik twee andere officieren hoorde en enkele speciale tunnellers waren onderweg. Verschillende van onze mannen zijn onlangs redelijk zwaar ‘vergast’ door te vroeg een mijn te betreden na een explosie, dus speciaal reddingsapparatuur gelijkaardig aan een duikerpak zijn onderweg. Koolmonoxide is een product dat voorkomt bij elke explosie. Je kunt het niet zien, horen of ruiken. Men heeft mij verteld dat je eerst 15 seconden van opperste opgetogenheid beleefd, daarna zak je door je knieën en tenzij je in 15 minuten weg komt, zal het slecht aflopen ... Ondanks alles, als je een muis of een kanarie in een kooitje meeneemt als je gas verwacht en het goed in de gaten houdt, heb je nog een kans om weg te vluchten op het moment dat je ziet dat het beestje de geest heeft gegeven. Wij kopen met zijn allen muizen !!!

Of je nu boven of onder de grond zit, het maakt niet uit. Alle explosies, zelfs geweervuur, produceren een verscheidenheid aan gassen: hoofdzakelijk waterstof, koolmonoxide en methaan- of moerasgas. Aan de oppervlakte verspreiden de uit een omhulsel ontsnapte gassen zich snel in de atmosfeer, maar in de beperkingen van het mijnensysteem blijven ze allemaal hangen en verzadigen de gezonde lucht in de galerijen en doordringen de onlangs verbrijzelde grond.Het gevaarlijkste van al deze gassen voor de tunneller van de Grote Oorlog was koolmonoxide (CO). Terwijl waterstof en methaangas zich vlug verspreiden, is koolmonoxide, dat ongeveer dezelfde densiteit als lucht heeft, geneigd om te blijven hangen in de spleten of gaten van de gebarsten grond en dit wekenlang, zelfs maandenlang na een ontploffing. Dat was een van de belangrijkste problemen waarmee de tunnellers geconfronteerd werden.
Een kijkje in het oorlogsdagboek van een tunneller compagnie zal onmiddellijk aantonen dat het aantal slachtoffers dat viel door vergassing veel groter was dan het aantal dat viel bij een vernietigende actie van vijandelijke mijnen of camouflets.
Een zinvolle methode om zich te wapenen tegen deze dreiging was nodig.