De ondergrondse Oorlog breidt zich uit

Het was een angstaanjagend beeld voor een beginneling toen we de schuilplaats, een half-verwoest huis, verlieten en ons in de open ruimte begaven waar we de granaten zagen ontploffen ten noord-oosten van Ieper en de honderden Verey lichtkogels die zich naar het noorden en zuiden verspreidden. De situatie werd er niet beter op door de herhaaldelijke vlagen van kogels die dichtbij aan ons voorbij floten. Tenslotte kwamen we aan en meldden ons bij Hickling, die ik een prima kerel vond. Overal in de buurt waren manschappen. Hickling toonde me de toegang en de schacht en de mijngang die hij gebouwd had, maar die was nog niet helemaal aangedamd. De elektrische leidingen liepen achter een nogal stevige muur naar een kelder aan de noordkant. Het ontploffingsmechanisme was klaar voor gebruik maar niet aangesloten. Hickling gaf me volledige instructies, stelde me voor aan de Bataljonoverste en vertrok. Toen pas realiseerde ik me hoe incompleet ik was. Ik was afgestudeerd als burgerlijk ingenieur maar ik wist niets af van mijnbouw.

Half februari 1915 waren de Norton-Griffiths Moles aangekomen in Boulogne op een ogenblik van diepe crisis bij de Britten. Meer dan twee maanden waren verlopen sedert de eerst Duitse ondergrondse aanval, en de infanterie schreeuwde om bescherming over het gehele front. De pasgearriveerden werden onmiddellijk naar het slagveld gebracht waar hun vaardigheden hoogstnodig waren- naar Givenchy waar het allemaal begonnen was in december 1914.Het werd een brutale ontnuchtering: ze hadden amper een uur in de frontlijn doorgebracht waar ze bestookt werden met granaten en mortieren en beschoten werden door sluipschutters en ze waren dan ook erg gehaast om ondergronds te kunnen gaan.
De eerste acht tunnelling compagnien kregen de nummers 170 tot 177 toegewezen, een vervolg op de numerieke indeling van de bestaande geregelde RE eenheden. Ieder kreeg een sector toegewezen tussen La Basse in Noord Frankrijk en Ieper in Belgie - de enige sectoren waarvoor de British Expeditionary Force verantwoordelijk was bij dit prille begin van de oorlog.

Ze begonnen eerst te werken in Frans Vlaanderen- bij Givenchy, Cuinchy, Rue du Bois, Fauquissart en Houplines,
maar verder noordwaarts in de nog primitieve Britse loopgraven van de Ieperse Saillant, was de infanterie in de
minderheid tegenover de Duitse superioriteit in mijnbouw en artillerie. Het was absoluut noodzakelijk om tunnellers
ondergronds te krijgen om de troepen te beschermen en vertrouwen te schenken en bescherming te bieden.